Borsodi Vadász - Article Site

 

A vadászatra jogosultak feladatai az afrikai sertéspestis (ASP) megelőzésével és korai felismerésével kapcsolatban

Létrehozva: 2016-12-01

Az afrikai sertéspestis (ASP) járványügyi helyzete Kelet-Európában, valamint az Európai Unió balti tagállamaiban (Észtországban, Lettországban és Litvániában) 2016 második félévében tovább romlott.

Az elmúlt hónapokban Lengyelországban és Ukrajnában az ASP számos kitörését észlelték nagyüzemi és kistermelői (háztáji) sertésállományokban, valamint vaddisznókban. Október elején a Moldovai Köztársaság északi részén is megállapították a betegséget kistermelői sertésállományokban.

Az európai unió ASP-vel foglalkozó szakértőinek 2016-os elemzése szerint az ASP behurcolásának kockázata Szlovákiában és Romániában nagy, míg Magyarország esetében jelenleg közepes. A járványügyi helyzet kedvezőtlen alakulása következtében a hazai vaddisznó- és sertésállomány veszélyeztetettsége folyamatosan nő.

A betegségtől mentes régiókba /országokba az ASP vírusa behurcolható az országhatárokon átjáró, fertőzött vaddisznó kondákkal, a nem megfelelően tisztított és fertőtlenített állatszállító járművekkel, a tiltott módon (illegálisan) behozott sertésszállítmányokkal, a fertőzött állatokból származó sertéshússal és nem hőkezelt sertéshús-készítményekkel, de a kamion parkolókból származó élelmiszerhulladék is fertőző forrás lehet.

Az EU balti tagállamaiba és Lengyelországba az ASP vírusát a szomszédos országokból (Oroszországból és Fehéroroszországból) átvándorló, fertőzött vaddisznó kondák hurcolták be, mert az első eseteket a határ menti övezetben és elhullott vaddisznókban állapították meg.

A fentiekre tekintettel a megyei állategészségügyi hatóság (élelmiszerlánc-felügyeleti szerv),  a megyei vadászati hatóság, valamint a megyei vadászati érdekképviselet vezetői és munkatársai 2016. november 18-án Miskolcon egyeztető megbeszélést tartottak az ASP megelőzésével és korai felismerésével kapcsolatos időszerű feladatokról.

Itthon fontos állat-járványügyi és vadegészségügyi feladat, hogy a vaddisznókban megjelenő ASP betegséget korán felismerjük és a fertőzöttség házi sertésekre való átterjedését minden lehetséges eszközzel megakadályozzuk.

A résztvevők kiemelték a törvényi előírások betartásának fontosságát, különös tekintettel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló, többször módosított 1996. évi LV. törvény 35.§ (1) és (2) bekezdéseire:

„(1) A vadászatra jogosult köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a vadállománynak az állatbetegségektől való megóvása, a beteg vad gyógyítása, az állatbetegségek megszüntetése és terjedésének megakadályozása érdekében szükségesek.

(2) A vadászatra jogosult az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében köteles:

a) a fertőző állatbetegség gyanúját vagy fellépését, valamint a vadállományban tapasztalható jelentősebb elhullást,

b) a növényvédő szer által a vadban okozott károsodást vagy annak gyanúját

az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek haladéktalanul jelenteni.”

 

A vadászatra jogosultakat érintő fontosabb feladatokat néhány pontban összefoglaltuk.

1.  Az elejtett vaddisznók klasszikus sertéspestis (KSP) és afrikai sertéspestis (ASP) monitoring vizsgálatainak keretében a megyei állategészségügyi hatóság által előírt mintavételeket a 2016/2017-es vadászati év végéig kötelező teljesíteni. Ezekből a mintákból a NÉBIH vizsgáló laboratóriumai állami költségen elvégzik a KSP és az ASP kimutatására /kizárására irányuló vizsgálatokat.

2.  A szabad vadászterületen vaddisznók között észlelt, több állatot érintő megbetegedést, vagy elhullást soron kívül be kell jelenteni a vadászterület helye szerint illetékes járási főállatorvosnak (az ASP és a KSP betegségekre irányuló laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok érdekében).

3. Vadaskertekben, vadasparkokban, vadfarmokon vaddisznók között tapasztalt megbetegedéseket, elhullásokat soron kívül be kell jelenteni a területileg illetékes járási főállatorvosnak.

4. A betegség tünetei miatt kilőtt, vagy elhullott vaddisznókon kívül az országúton elütött vaddisznókból  is indokolt a mintavétel (lép-, vese-, máj- és tüdődarab, néhány nyirokcsomó) az ASP és a KSP betegségekre irányuló laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz.

5. Vaddisznók zárt területre való vásárlását, vagy szabad vadászterületre történő kihelyezését előzetesen jelentsék be az illetékes járási főállatorvosnak is.

6. A vadászterületen ne szórjanak szét olyan hulladékot, amely állati eredetű élelmiszerek maradékát is tartalmazza.

7. Ha az egyéni vagy a hivatásos vadász saját udvarában házi sertéseket tart, akkor minden vadászatot követően cserélje le ruházatát és lábbelijét mielőtt sertései itatásához, vagy etetéséhez fogna. Meg kell előzni, hogy a vaddisznó zsigereléséből származó nyesedékhez és hulladékhoz a házi sertések hozzáférjenek.

8.  Sertéstartó udvarokban szabad vadászterületről befogott vaddisznókat elhelyezni tilos!

9. Nagyüzemi sertéstartó telepen állatgondozóként dolgozó vadászok a munkakezdés előtt tájékoztassák a telepvezetőt arról, ha előzőleg olyan vadászaton vettek részt, ahol a vaddisznók zsigerelésekor, vagy egyéb jelek alapján felmerült bármilyen fertőző betegség gyanúja.

10. Vezessenek pontos nyilvántartást az etető és szóró helyekről, valamint a természetes vízfolyásokról, itatóhelyekről is. Ezek rendszeres ellenőrzése fontos járványügyi információkkal szolgálhat.

11. Mérjék fel a vadászterületen élő vaddisznó kondákat, azok létszámát és mozgását, mert egyes kondák „eltűnése”, kipusztulása az ASP jelenlétére is utalhat.

12. Az ASP-vel fertőzött országokból érkező vendégvadászokat kérjék meg arra, hogy ne hozzanak magukkal sertés-, vagy vaddisznóhúsból készült élelmiszereket.

A megyei állategészségügyi hatóság és a megyei vadászati hatóság (a 2017. január 1-től életbe lépő szervezeti változásoktól függetlenül) elvárja, hogy a fent említett feladatok végrehajtásában a vadászatra jogosult társaságok együttműködjenek.                                                                                                                

Dr. Hajtós István, hatósági főállatorvos

  oldaltérkép