Borsodi Vadász - Article Site

 

Fegyveregészségi alkalmassági feltételek

Létrehozva: 2017-11-21

Több esetben merül fel kérdésként a kézilőfegyverek, lőszerek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről szóló jogszabály, ezért egy rövid tájékoztatás formájában hívjuk fel a figyelmet az alábbiakra:

A 42/2013 (VI.19.) EMMI rendelet lehetőséget biztosít a II. alkalmassági csoportba tartozó, (ide tartoznak a sport- és hivatásos vadászok) lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy számára, hogy orvosi alkalmasságának megállapítása a gépjármű-vezetői egészségi alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is megtörténhessen. Ennek érdekében a lőfegyver tartási engedéllyel rendelkező személyek időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatára előírt időtartamokat a gépjármű vezetői egészségi alkalmassági vizsgálattal azonos időtartamra állapítják meg.

A rendelet értelmében tehát a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy ugyanolyan hosszú időtartamra kapja meg – egészségügyi kizáró ok hiányában – az alkalmassági igazolást, mintha azt a gépjárművezetéshez szükséges jogosítványra kérné.

Ennek eredményeként

  • a 40. életévét még be nem töltött személy 10 évenként,
  • a 40. életévét betöltött, de 60. életévét még be nem töltött személy 5 évenként,
  • a 60. és 70. életév között 3 évenként és
  • a 70. életévet betöltött személy pedig 2 évenként

köteles időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton részt venni.

Amennyiben valakinek a gépjárművezetéshez szükséges egészségi alkalmasságának időtartama lejár, úgy kezdeményezheti a még le nem járt lőfegyvertartásához szükséges orvosi alkalmasság igazolásának kiállítását is, abból a célból, hogy a két egészségi alkalmassági időtartam azonos időpontban kezdődjön és a jövőben az alkalmasság igazolásának érvényességi ideje azonos időpontig tartson. Ebben az esetben tehát az orvos általa elvégzett vizsgálatról két egészségi alkalmassági igazolást állít ki, egyet a lőfegyvertartási engedélyhez, egyet pedig a gépjárművezetői engedélyhez. A térítési díjat a vizsgálat egyidejű elvégzése esetén természetesen egyszeresen kell megfizetni.

A díjtételek a következők:

- ha a kérelmező 40. életévét még nem töltötte be 7200.- Ft

- ha 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem érte el 4800.- Ft

- ha 60. életévét betöltötte 2500.- Ft

 

  oldaltérkép