Borsodi Vadász - Allamivadaszvizsga Info

 

Állami vadászvizsga

Ki tehet állami vadászvizsgát?
Minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött magyar állampolgár vagy a Magyar Köztársaság területén állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező, 16. életévét betöltött nem magyar állampolgár.

Hol lehet állami vadászvizsgát tenni?
Vadászvizsgát a lakóhely szerint illetékes Országos Magyar Vadászkamara Területi Szervezeténél lehet tenni.

Kik az Állami Vadászvizsga Bizottság tagjai?
A vadászvizsga bizottság 4 főből áll. A vadászvizsga bizottság elnöke az OMVK területi szervezetének titkára, tagjai az illetékes vadászati hatóság képviselője, az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt személy, valamint az Agrárminisztérium által kijelölt tájegységi fővadász. A vadászvizsga bizottság tagja, elnöke csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet.

Milyen gyakorisággal vannak vadászvizsgák?
A vizsganapok számát a vizsgára jelentkezők száma szerint, de legalább negyedévenként jelöli ki a vizsgabizottság elnöke. Az egy napon vizsgázók száma a 20 főt nem haladhatja meg.

Hogyan lehet vizsgára jelentkezni?
Vadászvizsgára jelentkezni a lakóhely szerint illetékes OMVK területi szervezeténél lehet. Itt a jelentkező megkapja azt a pontos tájékoztatást, amelyből megismerheti a vizsga szabályait, a vadászvizsgával kapcsolatos tudnivalókat.

Mennyibe kerül a vizsga és hogyan lehet befizetni?
A vizsga díja egységesen 25.000 Ft. Az összeg tartalmazza az elméleti és a gyakorlati vizsga költségeit. A díjat jelentkezéskor a vadászkamara területi szervezeténél készpénzben vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni. A befizetett vizsgadíj a megjelölt vizsganapon történő vizsgázásra jogosít.

Mit kell tudni az állami vadászvizsgán?
Az ismeretanyagot a VADÁSZATI ISMERETEK c. tankönyv tartalmazza. Ezen felül a vizsgázóknak ismerniük kell a vadászatra vonatkozó érvényes jogszabályokat is. A jogszabályok azonban változhatnak és a jogszabályokat természetesen akkor is ismernie kell, ha ezek a tankönyv kiadása után léptek érvénybe.

Milyen részekből áll a vizsga?
A vizsga gyakorlati és elméleti részekből áll.
1. gyakorlati vizsga
 a.) biztonságos fegyverkezelés és használat ellenőrzése
 b.) lőgyakorlat (sörétes és nagygolyós fegyverrel)
2. elméleti vizsga
 a.) írásbeli vizsga
 b.) szóbeli vizsga
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak 50 kérdést tartalmazó tesztlapot kell kitöltenie, melyre 50 perc áll rendelkezésre. A megfelelt eredményhez a vizsgázónak legalább 40 kérdésre kell hibátlanul válaszolnia. Ezen túlmenően a vizsgázónak 10 vadászható faj vadászati idényét kell helyesen leírnia a megfelelő jogszabályi vonatkozásokkal együtt. A vizsgarész eredményes, ha a vizsgázó legalább 9 kérdést hibátlanul válaszolt meg.
Szóbeli vizsgára a vizsgázó csak az eredményes írásbeli vizsga után bocsátható.
A faj- és trófeaismeret felmérésére szolgáló 200 darabos vetített képsorozatból, illetve fényképanyagból minden vizsgázónak 15 darab vetített képet, vagy fényképet kell megtekintenie. A bemutatott képeken 8 nagyvad (5 trófeás és 3 tarvad) és 4 apróvad fajnak, továbbá 2 védett és 1 fokozottan védett állatfajnak a teljes alakos, illetve trófeás képe látható. A felismerésre és a válaszra képenként 20 másodperc áll rendelkezésre.
Megfelelt a vizsgázó, ha minden nagyvadat és apróvadat, illetve legalább 2 védett fajt, fokozottan védett faj tévesztése nélkül, faj szerint helyesen felismert, a trófeás vad esetében pedig 5 esetből 4-szer helyesen minősítette korcsoport és elejthetőség szempontjából.
A szóbeli vizsga második felében a vizsgázó 5 kérdést tartalmazó tételt húz. A felkészülési idő 15 perc. Eredményes a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó a tételben szereplő összes kérdésre jó választ ad.
A vizsgázónak a szóbeli vizsgán a teljes vadászvizsga bizottság előtt kell számot adnia tudásáról, az egyes vizsgarészek akkor tekinthetőek sikeresnek, ha a vizsgabizottság elfogadja a vizsgázó válaszát.
A rendőrségi fegyverismereti vizsga (sörétes és golyós) a vadászvizsgával egyidejűleg történik. A vadászvizsga díja tartalmazza a fegyvervizsga díját is!
Sikeres Állami Vadászvizsga és fegyvervizsga után Ön fegyvert vásárolhat és teljes jogú tagként vehet részt társasága vadászatain vagy más területen, mint vendég, esetleg mint bérvadász!

Sikeres a vizsgája!?
Gratulálunk! Ön Állami Vadászvizsga Bizonyítványt kap, amely fontos okmány. Kérjük, gondosan őrizze meg, mert a későbbiek során szüksége lehet arra, hogy ezen okmánnyal igazolja a vizsga letételét!© Minden jog fenntartva!